Nye vejskilte skal gøre livet lettere for cyklister

Mange vil mene at trafikken i forvejen flyder over med skilte, regler og paragraffer. Det har dog ikke forhindret politikerne i at komme med nye skilte, flere med direkte fokus på cyklisterne.

På forhånd har der været stor efterspørgsel efter særligt ét af de skilte der er kommet på gaden, nemlig det skilt hvor det er muligt at foretage højresving på trods af et rødt signallys.

 

I alt er der kommet 17 nye skilte i trafikken, hvoraf flere er lavet med henblik på den kommende letbane i Aarhus. Der har nemlig aldrig tidligere været letbane i Danmark, hvorfor man har været nødt til at lave skilte særligt til dette køretøj.

Vi har tidligere skrevet om den såkaldte Supercykelsti i Aarhus, nu har cykelstien fået sit eget skilt der indikerer at der er tale om en supercykelsti.  EU har i samme ombæring lavet et skilt der skal være fællesbetegnelse for cykelstier over hele Europa.

Her får du de nye skilte og deres betydning

cykelgade-zonecykelgade-zone-slut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelgade start/stop: Her er det tilladt for cykler og små knallerter (knallert 30) at færdes. Der skal ydermere tages hensyn til forskellige hastigheder og så vidt mulig ikke begrænse andre mennesker ved at stå i vejen
supercykelsti-skilt

Supercykelsti: Det Orange/hvide logo skal fortælle os, at vi bevæger os på en såkaldt “Supercykelsti”. Disse cykelstier er kendetegnet ved at være væsentlig større end almindelige cykelstier, være længere og så vidt muligt bevæge sig uden om den normale trafik i det udstræk det er muligt.

parkering-forbudt-cykel

Parkering af cykler forbudt: Skiltet vil hurtigt være at finde mange steder omkring banegårde o. lign. hvor der er problemer med mange cykler på de forkerte steder.hoejresving-selvom-roedt-cykel

Højresving undtaget: Særligt i København og Aarhus vil dette skilt blive afprøvet ved udvalgte kryds. Skiltet betyder at cyklister, på trods af rødt lys, har fri adgang til at dreje til højre. Det vil altså i fremtiden betyder at man ikke skal holde stille i et kryds, såfremt man alligevel skal til højre og derfor ikke vil være til gene for tværkørende bilisterne
eurovelo-cykelrute

Eurovelo cykelskilt: En betegnelse for, at den cykelsti du bevæger dig på, er optegnet som en del af et officielt netværk af cykelruter indenfor EU. Du kan læse mere om det officielle netværk på EuroVelo.org

 

Skriv et svar